20181006_SchotlandWaterSteen

Wat is een Persoonlijk Levens Dossier®

UW zorg en zaken NU goed geregeld voor LATER

Het Persoonlijk Levens Dossier® is een document waarin u kunt regelen wat U voor NU en LATER van belang vindt.

Het wordt geactiveerd door controle en ondertekening in het bijzijn van een gemachtigd persoon. Dit kan een notaris, een ander bevoegd persoon of de PLD® nalatenschapscoach zijn. In het document kunt u regelen, dat op het moment dat u zelf niet meer in staat bent om beslissingen te nemen, de persoon(en) die u daarvoor benoemt dit naar uw wensen gaat doen. 

Hierbij kunt u denken aan de volgende bevoegdheden.

  • Medische volmacht;
  • Financiële volmacht.

Verder kunt u hierin een compleet naslagwerk maken voor alle relevante zaken zoals;

  • Uitvaart wensen;
  • Verzekeringen;
  • Abonnementen;
  • Adressenlijst;
  • Contracten en verder alles wat u belangrijk vindt.

“Er is niets geregeld, hoe kunnen we zijn/haar zaken nog in orde brengen?”

Een veel gehoorde vraag van nabestaanden. Administratieve beslommeringen worden vaak vooruit geschoven of men denkt "ik heb de tijd nog wel". Echter, door uw administratieve en financiële zaken tijdig te regelen, verlicht u de zorg van uw nabestaanden en bent u zelf in controle in wat u belangrijk vind om geregeld te hebben. Ik leg samen met u zaken vast in uw Persoonlijk LevensDossier zodat nabestaanden, de uitvaartverantwoordelijke of executeur-testamentair kunnen worden geïnformeerd over persoonlijke zaken die van belang zijn en leg die informatie vast!

In het Persoonlijk Levensdossier, die ik samen met u samenstel, kunt u zorg en zaken nu goed regelen voor later. 

Met het JoVe PLD® maakt u een compleet dossier van uw leven, wensen en digitale sporen voor uzelf en uw nabestaanden!